Astrology Pacific 2       |       Astrologická praxe 1      |       Astrologická praxe 2DEN A NOC
Hodnost planet v astrologii

Jiří Kubík
ÚVOD
Jiří Kubík

Když jsem před několika lety zkoumal pravidla v učebnici Jana Kefera, všiml jsem si, že rozlišuje pozice jednotlivých planet v domech podle toho, zda se jedná o denní a noční znamení. Zajímalo mě, proč tak činí a kde je původ této techniky.

S touto technikou rozlišování denního a nočního zrození se setkáváme u Arabských bodů, kupř. BOD ŠTĚSTÍ, které jsou odlišně počítány při denním a jinak při nočním zrození. Je to proto, že dle denního či nočního zrození mají planety jinou hodnost a sílu.

Známý původ této techniky nacházíme u Řeckých a později u Arabských astrologů. Pro Řeky byla denní planeta šťastnější ve dne nad horizontem a noční planeta byla šťastnější v noci nad horizontem (1*). V tomto článku jsem se záměrně snažil v poznámkách pod čarou citovat zdroje, ze kterých jsem vycházel, protože tyto citáty jsou samy o sobě výmluvné a zajímavé.

Dobrým příkladem pro vstup do tématu o denních a nočních znameních jsou horoskopy slavných členů The Beatles Johna Lennona a Paula McCartneyho.
Oba horoskopy jsou svým způsobem protikladné, McCartney se narodil ve dne a Lennon v noci. Oba horoskopy však v sobě mají zajímavou dominantu, jeden však dominantu denní a druhý noční. Ać je horoskop Paula Mc Cartneyho v některých ohledech pozitivnější, slávu přinesly oba horoskopy.

Paul McCartney

U McCartneyho je to stélium Merkur, Slunce, Jupiter u MC. Stélium je pozoruhodné tím, že Merkur je v domicilu v Blížencích a Jupiter je povýšen v Raku.
Klasičtí astrologové by zde však ocenili Jupiter proto, že je to denní planeta stojící v denním horoskopu, což je první dobré znamení, stojí nad obzorem, což druhé dobré znamení, a stojí ve znamení, ve kterém je povýšena velmi blízko MC.

Slunce by na tom bylo také velmi dobře, protože jako vládce dne stojí v mužském znamení Blíženců, což je dobré, a na MC. Jedná se tedy rovněž nepochybně o HAYZ, který je navíc v konjunkci s Jupiterem. Merkur předchází Slunce, a je tedy denní planetou v denním horoskopu, nachází se nad obzorem, navíc u MC a je v domicilu. I tato planeta je HAYZEM. Co je Hayz zodpovíme v tomto článku. Když si uvědomíme, že Merkur je vládcem ASC a MC, uvědomíme si, že před sebou máme stěžejní konstelaci tohoto horoskopu. Slunce stojí poblíž Bettelgeuze a Merkur poblíž stálice Bellatrix.
(1*)James Herschel Holden, Five mediaval astrologers, The Centiloquy
Denní horoskopy jsou silnější se Sluncem postaveným s dobroději. Noční horoskopy jsou silnější, pokud je měsíc aspektován dobroději.

U Johna Lennona zaujme tvar horoskopu zvaný Vědro, a v tomto případě je hlavní planetou Luna ve Vodnáři v jedenáctém domě. Tato planeta je tedy významná.
John LennonŘečtí astrologové by však vliv Luny hodnotili pozitivně i z jiného důvodu. Vládcem nočního horoskopu je Luna, tedy prvním dobrým znamením pro Lunu je noční zrození, které je zde splněno, Luna stojí nad obzorem, což je pro noční planetu při nočním zrození rovněž pozitivní. Stojí sice v mužském znamení Vodnáře, což by klasičtí astrologové neocenili, ale jak bude demonstrováno na několika horoskopech, pouhý fakt Luny nad obzorem při nočním zrození je velmi silný faktor.

Upozornit musíme na Merkur, který je noční, protože ho Slunce předchází o více než 16 st., tento Merkur je nad obzorem v sedmém domě, v ženském znamení Štíra a jedná se rovněž o HAYZ – je rovněž mimořádně silný. Vládne domu třetímu, tedy domu komunikace. Tento Merkur je navíc v paralele se stálicí Deneb Adige a ta by měla zesilovat jeho účinek ve smyslu dobrého úsudku a intelektu, ostrovtipu.

Oba horoskopy jsou svým způsobem prototypy denního a nočního zrození. Luna nad obzorem v nočním horoskopu může působit mimořádně silně a je třeba s ní vždy počítat, jak se přesvědčíme na dalších příkladech.

NAD A POD OBZOREM

Moderní astrologové při výkladu zohledňují pouze postavení planet nad či pod obzorem (2*).
Postavení planet nad obzorem dává vztah k veřejnosti, nositel horoskopu je více aktivní, extrovertní.
Postavení planet pod obzorem dává vztah k rodině, soukromí, je zde malá potřeba presentovat se veřejně.


(2*) Jan Kefer Praktická astrologie Str. 165
31. Planety nad obzorem poukazují na značnou životní sílu, pohyblivý rušný život ostrých stínů a světel. Umožňují bohatší vývoj, ale avšak vedou také k častějším omylům. Osobnosti se nabízí mnoho příležitostí.
32.Planety pod obzorem působí později, zdlouhavěji, vyvrcholení života dostaví se mnohem později. Naznačují spící vlastnosti, málo příležitostí k uplatnění, šedý, klidný život, nekolísavé poměry. Jsou-li známky neklidu, pak se projeví jen vnitřně.

VÝCHOD A ZÁPAD

Dále moderní astrologové rozlišují postavení planet na východě a na západě. Východní hemisféra zdůrazňuje nezávislost na druhých lidech, menší ovlivnitelnost, západní hemisféra je o pravém opaku. Planety na východě mají mužský charakter, planety na západě ženský charakter (3*).


(3*) Jan Kefer Praktická astrologie str. 165
29. Planety východně působí silněji, a to tím více, čím blíže Ascendentu. Naznačují brzký vývoj schopností, brzký postup do povolání, přizpůsobivost vášní a citů.
30. Planety západně udávají neměnné kvality osobnosti, ideálnost, svědomitost, cit povinnosti, zduchovnění, úspěch až v druhé polovině života.
Východní část horoskopu je kladná, západní záporná.

DENNÍ A NOČNÍ HOROSKOP

Nyní se dostáváme k vlastnímu tématu denních a nočních zrození. Den je pod vládou Slunce a noc je pod vládou Luny. Denní horoskop je takový horoskop, kde se Slunce nachází nad horizontem, tedy v 7. až 12. domě, noční horoskop je takový, kde je Slunce pod horizontem, tedy v 1. až 6. domě.

Dennímu horoskopu vládne Slunce a jeho postavení je hlavní, nočnímu horoskopu vládne Luna a při tomto zrození je její vliv důležitý. Rozlišení horoskopu na denní a noční je pak určující pro výklad jednotlivých planet.

DENNÍ A NOČNÍ PLANETY (4*)

Denní planety jsou: Slunce, Jupiter, Saturn (5*)
Noční planety jsou: Luna, Venuše, Mars
Merkur je denní, předchází-li Slunce, jinak je noční (6*)


(4*)Ptolemaios, Tetrabiblos, 7. O denních a nočních planetách
Podobně, poněvadž ze dvou nejviditelnějších intervalů, které určují čas, je den více mužský kvůli svému teplu a aktivní síle a noc více ženská díky své vlhkosti a svému daru odpočinku, stalo se tudíž tradicí, že Měsíc a Venuše jsou noční, Slunce a Jupiter denní a Merkur podobně jako dříve obojí – denní, když je jitřenkou, a noční jako večernice. Každému z rodů také přísluší dvě destruktivní hvězdy, avšak v tomto případě ne podle principu podobných povah, ale právě naopak; když se totiž hvězdy stejného druhu spojí s hvězdami se stejnou povahou, vzroste jejich užitečný vliv, ale jestliže se spojí nepodobné hvězdy s hvězdami destruktivními, zruší se největší část jejich škodlivé síly. Proto je studený Saturn přiřazen horku dne a suchý Mars vlhkosti noci, protože takto každý z nich dosahuje správného poměru v dané kombinaci a je řádným členem svého rodu, který představuje umírněnost.

(5*) Kefer str. 19
Merkur vládne znamení Blíženců (denní jeho znamení) a Panny (noční)
Venuše vládne Vahám (denní) a Býku (noční)
Mars vládne Skopci (denní) a Štíru (noční)
Jupiter vládne Střelci (denní) a Rybám (noční)
Saturn vládne Vodnáři (denní) a Kozorohu (noční)
Označení „denní“ znamená, že v daném znamení se projevuje kladná kvalita planety, kdežto ve znamení „nočním“ záporná, hmotnější

(6*)Al-Biruni, The Book of Introduction in the Elements of the Art of Astrology, str. 57, 386. Denní a noční
Saturn, Jupiter a Slunce jsou denní a uplatňují svoji sílu během dne. Mars, Venuše a Luna jsou noční a Merkur je denní nebo noční v závislosti na znamení, ve kterém se nachází, nebo na planetě, se kterou je spojen. Každá planeta pomáhá jí podobným, denní denním, noční nočním.
Slunce je pánem dne a Luna noci, protože jejich vliv se uplatňuje v těchto periodách. Každá planeta, která je pod horizontem během její periody je bez vlivu.
Někteří lidé říkají, že Dračí hlava je mužská a denní a ocas ženský a noční, ale to je nelogické.

Slunce, Jupiter, Saturn a Merkur vycházející ráno nad ASC před Sluncem jsou v případě denního zrození, tedy když je Slunce v 7.–12. domě mnohem pozitivnější. Při jejich interpretaci v domech bychom měli automaticky vycházet z jejich pozitivnějších charakteristik. Saturn bude zodpovědný a vytrvalý, Jupiter aktivní a optimistický. Při nočním zrození tomu bude naopak. Saturn bude strnulý, depresivní, Jupiter se bude projevovat méně aktivně, i když jeho podstata není nikdy zlá. Rozdílné budou projevy planet i z hlediska osudu člověka.

Luna, Venuše, Mars a Merkur jdoucí za Sluncem se budou projevovat mnohem pozitivněji, pokud se Slunce bude nacházet v 1.–6. domě, tedy bude pod obzorem a jedná se o noční zrození. Zejména Mars bude svými projevy mnohem konstruktivnější a lze pro něj použít charakteristiky jako aktivní a pracovitý. V případě denního zrození lze použít charakteristiku jako bojovnost, agresivita. Mars bude projevovat více svojí agresivnější tvář.

Zde je třeba zdůraznit, že klasičtí autoři neznali transsaturnské planety. U těchto tří planet je tedy nutno s jejich přiřazením k denním či nočním planetám přistupovat opatrně. Uran lze považovat za planetu denní, Neptun by měl být planetou ženskou, povaha Pluta je otázkou, ale jeho pozice se zdá být silná spíše v nočních horoskopech. Joseph Crane však otázku zda jsou transsaturny noční nebo denní vůbec neřeší a tvrdí, že vliv těchto planet je prostě silný tam, kde se nacházejí.

DENNÍ A NOČNÍ ZNAMENÍ

Denní znamení jsou mužská – tedy Beran, Blíženci, Lev, Váhy, Střelec a Vodnář. Noční znamení jsou ženská – Býk, Rak, Panna, Štír, Kozoroh a Ryby. (7*)

Tři faktory, podle kterých hodnotíme umístění planety:

1) Denní či noční horoskop
Jak již bylo napsáno, horoskop je denní, nachází-li se Slunce nad osou ASC–DSC, tedy v VII.–XII. domě, horoskop je noční, pokud se Slunce nachází pod obzorem, tedy v I. –VI. domě. V denním horoskopu jsou automaticky silné denní planety a v nočním horoskopu noční planety.

2) Denní či noční umístění planety nad a pod obzorem (8*)

Planety dělíme na noční a denní, při nočním zrození je příznivé, pokud jsou noční planety nad obzorem, tedy v noční polovině horoskopu a nepříznivé, pokud jsou pod obzorem, tedy v denní polovině horoskopu.
Při denním zrození je příznivé, pokud jsou denní planety nad obzorem, tedy v denní polovině horoskopu, a nepříznivé, pokud jsou při denním zrození pod obzorem, tedy v noční polovině horoskopu.


(7*) Al-Biruni, The Book of Introduction in the Elements of the Art of Astrology,
str. 24 349 Denní a noční
Panuje všeobecná shoda v tom, že mužská znamení jsou denní a ženská znamení jsou noční. Denní planety jsou silné v denních znameních a noční planety v nočních znameních.

(8*) Jan Kefer, Praktická astrologie str. 166
38. Stojí-li při denním zrození většina planet nad obzorem, je to příznivým znamením.
Stojí-li při denním zrození většina planet pod obzorem, je to zlé znamení. Na pátý dům se toto pravidlo nevztahuje.
39. Stojí-li při nočním zrození většina nočních planet nad obzorem, je to dobré znamení, opak nastává, jsou-li pod obzorem mimo pátý dům.
Při denním zrození působí více kladné znamení a denní planety, při nočním působí více záporná znamení a noční planety, zvláště západně.
48. Dobré planety působí silněji, byla-li Luna v čas zrození viditelná, škůdcové, nebyla-li viditelná.
str. 167
54. Vliv Slunce je silnější, je-li nad obzorem a Luna pod ním.
55. Vliv Luny je silnější, je-li nad obzorem a Slunce pod obzorem.

3) Planeta se nachází v denním či nočním znamení (9*)
Denní znamení jsou mužská, tedy Beran, Blíženci, Lev, Váhy, Střelec a Vodnář.
Noční znamení jsou ženská, tedy Býk, Rak, Panna, Štír, Kozoroh a Ryby.


(9*) Al-Biruni, The Book of Introduction in the Elements of the Art of Astrology,
str. 24 349 Denní a noční
Denní planety jsou silné v denních znameních a noční planety v nočních znameních.
Jan Kefer, Praktická astrologie str. 167
59. Luna není příznivá v denních znameních a Slunce v nočních.

SECT – HODNOST

Pokud je planeta v souladu s předchozími pravidly, hovoří se o ní jako o „in the sect“, pokud je s nimi v rozporu, hovoří se o ní jako o „out of sect“. Zhruba se dá tento výraz chápat tak, že planeta je ve své hodnosti nebo mimo svoji hodnost.

HAYZ: (10*)

Denní planeta tedy bude dobře postavena v denním horoskopu nad obzorem a denním znamení. Noční planeta bude dobře postavena v nočním horoskopu nad obzorem a v nočním znamení. Toto postavení je silné a nazývá se Hayz, Haim, nebo Aym z Latinského překladu Arabského Hayyiz. (11*)
Výjimku tvoří Mars, který je noční planetou, a tedy je silný v nočním horoskopu nad obzorem, ale v mužském, nikoliv ženském znamení. Takto postavený Mars byl tradičně nazýván Hayz.
Opačné postavení, tedy denní planety v noci, noční polovině horoskopu a nočním znamení, a naopak noční planety v denním horoskopu, denní části horoskopu a denním znamení naznačuje významné oslabení planety, tradičně ale nebývalo nijak nazýváno, zejména se jedná o oslabení ve smyslu nedobrých projevů, a to především u Marse a Saturna.

HAYZ může být pouze planeta nad obzorem, tedy v sedmém až dvanáctém domě. To neznamená, že postavení kupř. Marse ve druhém domě a Beranu není silnější při nočním zrození než při denním. Nicméně jsou splněny pouze dvě podmínky ze tří, a tak se o HAYZ nejedná.


(10*) Sahl Ibn Bishr, The Introduction to the Science of the Judgements f the Stars
Hays
Toto je vysvětlení planety osvětlené v jejím vlastním světle. O planetě se říká, že je ve vlastním světle tak jako Mars v noci, protože je noční planetou. A o Saturnu se říká, že je ve vlastním světle ve dne, protože je denní planetou.

PRAXE:

Pokud se v jakékoliv oblasti horoskopu HAYZ objeví, je to pro tuto oblast velmi pozitivní moment. Tento článek obsahuje celou sérii příkladů horoskopů úspěchu s HAYZY v devátém, desátém a jedenáctém domě, ale HAYZ působí velmi silně kupř. v domě sedmém na otázku manželství (Laura Bushová), v domě osmém na otázku dědictví (Václav Havel). Ve dvanáctém domě může souviset s výjimečným uměleckým nadáním, proto zde nacházíme mnoho herců.
Před sebou máme dva horoskopy obsahující Luny jako HAYZE v nočních znameních.

Hillary Clinton

Ukázkovým Hayzem v nočním horoskopu je Luna v Rybách a desátém domě pod trigonem Jupitera. Tento horoskop patří Hillary Clinton, manželce bývalého presidenta USA Billa Clintona a současné ministryni zahraničí USA, Luna navíc stojí na problematické stálici Scheat Pegasi.
1)Luna stojí v nočním horoskopu
2)Luna stojí jako noční planeta nad obzorem
3)Luna stojí v nočním znamení RybPrinc Charles

Obdobou prvního příkladu je horoskop Prince Welšského, Charlese. Tento horoskop byl komentován již mnohokrát, ale teprve při užití techniky denního a nočního zrození si uvědomíme mimořádnou sílu Luny v Býku a desátém domě pod trigonem Jupitera na velmi pozitivní stálici Mirach přinášející štěstí, slávu a výsady.
1)Luna stojí v nočním horoskopu
2)Luna stojí jako noční planeta nad obzorem
3)Luna stojí v nočním znamení Býka, kde je Luna povýšena
4)Luna stojí v 10. domě
Předchozí dva příklady se týkaly Luny jako HAYZE v nočním horoskopu. Následující dva příklady se týkají Sluncí jako HAYZŮ v horoskopech denních.

NapoleonPřed sebou máme horoskop Napoleona Bonaparta a jeho slavné Slunce v desátém domě jako vládce desátého domu v konjunkci se stálicí Alfard, což přináší moc a autoritu, ale také následný pád.

1) Slunce je v denním horoskopu
2) Slunce je nad obzorem
3) Slunce je v domicilu v mužském znamení
4) Slunce je v desátém doměBushZde je Slunce jako vládce ASC v desátém domě poblíž stálice Bellatrix přinášející slávu a bohatství, ale také upadnutí v nemilost. (ASC stojí na Regulu)

1) Slunce je v denním horoskopu
2) Slunce je nad obzorem
3) Slunce je v mužském znamení
4) Slunce je v desátém doměPROJEVY DENNÍCH A NOČNÍCH PLANET

Doposud jsme se zabývali postavením denních a nočních planet z hlediska kvality jejich postavení, nyní se zaměříme na jejich projevy při denním či nočním postavení. Je třeba vědět, že každá planeta se projevuje jinak jako denní a jinak jako noční.
Planeta může být v horoskopu postavena jako noční či jako denní bez ohledu na její přirozenou povahu a bez ohledu na znamení, ve kterém stojí, a bez ohledu na denní či noční povahu horoskopu, ve kterém se nachází.
Jakákoliv planeta je denní, pokud je nad obzorem při denním zrození a pod obzorem při nočním zrození.
Jakákoliv planeta je noční, pokud je nad obzorem při nočním zrození a pod obzorem při denním zrození.
Jak přistoupit k interpretaci planet jako denních a nočních, lze dovodit následovně:
Jan Kefer, Praktická astrologie str. 19
Merkur vládne znamení Blíženců (denní jeho znamení) a Panny (noční)
Venuše vládne Vahám (denní) a Býku (noční)
Mars vládne Skopci (denní) a Štíru (noční)
Jupiter vládne Střelci (denní) a Rybám (noční)
Saturn vládne Vodnáři (denní) a Kozorohu (noční)
Označení „denní“ znamená, že v daném znamení se projevuje kladná kvalita planety, kdežto ve znamení „nočním“ záporná, hmotnější.
Noční planety pak projevují své pozitivní vlastnosti, pokud jsou v horoskopu postaveny jako planety noční, v noční části horoskopu a nočních znameních, u denních planet je tomu přesně naopak. Při tomto hodnocení lze však mít na paměti podstatu každé z planet. (12*)


(12*) Ptolemaios, Tetrabiblos, 7. O denních a nočních planetách
Podobně, poněvadž ze dvou nejviditelnějších intervalů, které určují čas, je den více mužský kvůli svému teplu a aktivní síle a noc více ženská díky své vlhkosti a svému daru odpočinku, stalo se tudíž tradicí, že Měsíc a Venuše jsou noční, Slunce a Jupiter denní a Merkur podobně jako dříve obojí – denní, když je jitřenkou, a noční jako večernice. Každému z rodů také přísluší dvě destruktivní hvězdy, avšak v tomto případě ne podle principu podobných povah, ale právě naopak; když se totiž hvězdy stejného druhu spojí s hvězdami se stejnou povahou, vzroste jejich užitečný vliv, ale jestliže se spojí nepodobné hvězdy s hvězdami destruktivními, zruší se největší část jejich škodlivé síly. Proto je studený Saturn přiřazen horku dne a suchý Mars vlhkosti noci, protože takto každý z nich dosahuje správného poměru v dané kombinaci a je řádným členem svého rodu, který představuje umírněnost.

SOUVISLOSTI

Postavení planety v denních a nočních znameních nelze chápat schématicky bez klasického hodnocení planet. Jedná se pouze o jednu z vlastností planety, byť vlastnost důležitou. Příklad. Merkur před Sluncem v Panně v desátém domě – tedy je denní a v desátém domě, tedy v denní polovině horoskopu, je v Panně, ve svém znamení. Byť se jedná o denní planetu v nočním znamení, je to silná pozice.

Jiný příklad je Slunce ve Vodnáři – jedná se sice o polohu Slunce v mužském – denním znamení, ale dobrá pozice to zcela jistě není díky exilu Slunce. Výjimku tvoří dobré postavení Marse jako noční planety v mužských znameních.
Důležité denní a noční postavení je zejména u Marse se Saturnem, u těchto dvou škůdců jsou jejich projevy v horoskopu, který neodpovídá jejich přirozenosti destruktivní. To ale neznamená, že tyto vlivy nemohou být zmírněny harmonickou aspektací, zejména Jupitera a Venuše.
Jupiter a Venuše jsou svojí povahou dobré, a i když se nacházejí v horoskopu, který neodpovídá jejich přirozenosti, jejich pozitivní projevy nejsou tak silné.
Jupiter v nočním horoskopu bude mít charakter Ryb a Venuše v denním horoskopu bude mít spíše charakter Vah.

10.DŮM (13*)
Hayz v desátém domě či u MC je planetou výjimečné síly!!! Takto postavená planeta může velmi pozitivně ovlivnit celý horoskop.
Ostatně i Kefer, pokud komentuje planety v desátém domě v souvislosti s denním či nočním zrozením, hovoří o úspěších u Jupitera či Saturna v desátém domě při denním zrození. Zdá se, jako by osamocený Hayz v desátém domě působil silněji.


(13*)Paulus Alexandrinus and Olympiodorus
Pokud se Slunce nachází v tomto domě, ukazuje to na člověka způsobilého k vládě, slavného a uznávaného, pokud je silnější než paprsky škůdců. (pozn. poškození Marsem a Saturnem) A to může znamenat význačného otce. A pokud se Měsíc nachází v tomto domě v nočním horoskopu, napovídá to na někoho významného, bohatého, výběrčího daní krále, guvernéra státu, pokud to nemůže být znemožněno nepříznivým vlivem Saturnu s Marsem společně, v kvadratuře či opozici.

Pro ukázku HAYZE v 10. domě jsem zvolil známého herce z Francie Jeana Rena a slavného hudebníka skupiny Nirvana Curta Cobaina.

Reno Jean Reno

1.Luna stojí v nočním horoskopu.
2.Luna stojí jako noční planeta nad obzorem.
3.Luna stojí v nočním znamení Býka, kde je povýšena, a stojí v desátém domě.
Jedná se o HAYZ. Silná je však i Venuše jako noční planeta nad obzorem. V nočním horoskopu nelze opomíjet ani význam Marse, který je vládcem desátého domu v dobré aspektaci.Cobain Kurt Cobain

Luna jako HAYZ v Raku a desátém domě stojí na stálici Sirius přinášející slávu, bohatství.

1.Luna stojí v nočním horoskopu
2.Luna stojí jako noční planeta nad obzorem
3.Luna stojí v nočním znamení Raka, kde je Luna ve svém domicilu
4.Luna stojí v desátém domě


HAYZ A MUNDÁNNÍ HOROSKOPY

Technika, které je věnován tento článek, samozřejmě funguje i u mundánních horoskopů. Pro zajímavost uvádím tři výmluvné horoskopy. Jedná se o radix vzniku EU, USA a Velké Británie.


EUHoroskop Evropské unie je jak známo neblahý. I tento horoskop obsahuje silný HAYZ, tedy Lunu v desátém domě. Ta má však katastrofální aspektaci a navíc stojí na nejhorší stálici Algol.

1.Luna stojí v nočním horoskopu
2.Luna stojí jako noční planeta nad obzorem
3.Luna stojí v nočním znamení Býka, kde je Luna povýšena
4.Luna stojí v desátém domě


UKHoroskop Velké Británie – říše nad kterou nezapadá Slunce – obsahuje nejsilnější možný HAYZ. Luna stojí v Raku a je vládkyní desátého domu. Obsazena je Marsovská stálice Pollux.

1.Luna stojí v nočním horoskopu
2.Luna stojí jako noční planeta nad obzorem
3.Luna stojí v nočním znamení Raka, kde je Luna v domicilu.
4.Luna stojí v desátém domě


USAHoroskop USA obsahuje Saturn ve Vahách, kde je povýšen v desátém domě. Saturn je v tomto horoskopu HAYZ.
Vládce desátého domu Venuše stojí v paralele se stálicí Alcyone přinášející věhlas a vznešenost.

1. Saturn jako denní planeta stojí v denním horoskopu
2. Saturn stojí nad obzorem
3. Saturn je v mužském znamení v povýšení ve Vahách
4. Saturn stojí v desátém doměHAYZ A STÁLICE

Pozorný čtenář tohoto článku si jistě všiml, že ke konkrétním příkladům uvádím i stálice. Není to náhoda. Téměř u všech osobností, které jsem pro potřeby tohoto článku studoval, se HAYZ nachází v blízkosti významných stálic. Z toho lze usuzovat, že HAYZ ve spojení s význačnou stálicí může napovídat na výjimečnou osobnost. Ač tento článek není věnován stálicím, musím doplnit, že výjimečnost horoskopu může dávat významná stálice na vládci 10. domu (Demi Moore, Raegan – Fomalhaut).
Na příkladech bude zřejmé, že fungují i aspekty šířkové, tedy paralely. Orbis u stálic uvažuji do 2 stupňů u největších, u menších do 1,5 stupně.
2. ČÁST - PODROBNĚ K PLANETÁM


www.volny.cz/astrolot   |   www.astrolot.cz   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 4 Pro . AceHTML 4.23 Free.
WebPage created per programme  AceHTML 4.23 Free.