luna
Astrology Pacific
slunce
 
Databáze stálic
Database of fixed stars
 

STÁLICE

stálice dodávají horoskopu lesk. Silný vliv mají stálice ve spojení s ASC, MC a planetami.
Je nutno uvažovat i tranzit stálic. Vždyť stálice se díky precesi pohybují rychlostí 1° za 72 let a může se stát, že dojdou do absolutní konjunkce s radikální planetou (chtěl jsem říct s planetou v radixu).
Zločinci: Denebola, Algol, Pollux, Altair.
Zpěváci a umělci: Aldebaran, Mirach, Sirrah, Regulus, Antares, Rigel, Arctur.
Finduciální (královské) stálice též Strážci Nebes : Aldebaran, Regulus, Antares, Fomalhaut, Spica. Též časoměrné hvězdy. Roku 137 př.n.l stál Regulus na 120°. Roku 148 př.n.l. stál Alcyon na 30°. Roku 50 př.n.l. stál Betelgauze na 60°.

Zkratky: Kefer(K), Sládeček(S), Turnovský(T), Boleslavský(B), Campion(C), Špůrek(Š)

BERAN

BÝK

BLÍŽENCI

RAK

LEV

PANNA

VÁHY

ŠTÍR

STŘELEC

KOZOROH

VODNÁŘ

RYBY

Další dobrý odkaz na stálice.
Seznam souřadnic stálic.
Miloslav Ponkrác


Poloha pro rok 2000 Souhvězdí Astrologické souřadnice Rovníkové souřadnice Svítivost Spektrum
Název tropické siderické šířka rekt. dekl.
Diphda/Deneb Kaitos (β Cet) Velryba 2°35' 337°51' -20°47' 0h43,6m -17°59' 2.0 K0III
Algenib (γ Per) Perseus 9°09' 344°25' +12°36' 0h13,2m +15°11' 2.8 B2IV
Alderamin (α Cep) Kefeus 12°48' 348°03' +68°55' 21h18,6m +62°35' 2.4 A7V
Aplheratz/Sirrah (α And) Andromeda 14°19' 349°34' +25°41' 0h08,4m +29°05' 2.0 B9IV
Baten Kaitos (ζ Cet) Velryba 21°57' 357°13' -20°21' 1h51,5m -10°20' 3.7 K1III
Mirach (β And) Andromeda 30°24' 5°40' +25°57' 1h09,7m +35°37' 2.1 M0III
Mira (ο Cet) Velryba 31°31' 6°46' -15°56' 2h19,3m -2°59' 2.0p M7III
Sheratan (β Ari) Beran 33°58' 9°14' +8°30' 1h54,6m +20°49' 2.6 A5V
Chaph (β Cas) Kasiopeja 35°07' 10°23' +51°13' 0h09,2m +59°09' 2.3 F2IV
Hamal (α Ari) Beran 37°40' 12°56' +9°58' 2h07,2m +23°28' 2.0 K2III
Schedir (α Cas) Kasiopeja 37°47' 13°03' +46°37' 0h40,5m +56°32' 2.2 K0III
(β Tri) Trojúhelník 42°21' 17°36' +20°35' 2h09,5m +34°59' 3.0 A5III
(γ Cas) Kasiopeja 43°56' 19°12' +48°49' 0h56,7m +60°43' 1.6p B0IV
Alamak (γ And) Andromeda 44°14' 19°29' +27°48' 2h03,9m +42°20' 2.2 dK1II
Menkar (α Cet) Velryba 44°20' 19°35' -12°35' 3h02,3m +4°05' 2.5 M2III
Ruchbach (δ Cas) Kasiopeja 47°56' 23°12' +46°25' 1h25,8m +60°14' 2.7 A5IV
Zaurak (γ Eri) Eridanus 53°52' 29°07' -33°12' 3h58,0m -13°31' 3.0 M0III
Algol (β Per) Perseus 56°11' 31°26' +22°26' 3h08,2m +40°58' 2.1p B8V
Alcyone (η Tau v Plejádách) Býk 60°00' 35°16' +4°03' 3h47,5m +24°07' 2.8 B7III
(γ Per) Perseus 60°01' 35°17' +34°32' 3h04,8m +53°31' 2.9 G8III
Mirfak (α Per) Perseus 62°05' 37°20' +30°08' 3h24,3m +49°52' 1.8 F5Ib
(ζ Per) Perseus 63°07' 38°23' +11°20' 3h54,1m +31°53' 2.9 B1Ib
(δ Per) Perseus 64°48' 40°04' +27°18' 3h42,9m +47°47' 3.0 B5III
(ε Per) Perseus 65°41' 40°57' +19°07' 3h57,9m +40°01' 2.9 dB0V
Hyády (Tau) Býk 67°56' 43°12' -5°00' 4h28,0m +16°42'    
Aldebaran (α Tau) Býk 69°47' 45°03' -5°28' 4h35,9m +16°31' 0.9 K5III
Cursa (β Eri) Eridanus 75°16' 50°32' -27°52' 5h07,8m -5°05' 2.8 A3III
(μ Lep) Zajíc 75°23' 50°39' -39°03' 5h12,9m -16°13' 3.0p B9III
(ι Aur) Vozka 76°38' 51°54' +10°27' 4h57,0m +33°10' 2.7 K3II
Rigel (β Ori) Orion 76°49' 52°05' -31°07' 5h14,5m -8°12' 0.1 dB8Ia
(ε Aur) Vozka 78°51' 54°07' +20°56' 5h02,0m +43°49' 2.9 F0Ia
Nihal (β Lep) Zajíc 79°39' 54°55' -43°55' 5h28,2m -20°46' 2.8 G4II
Bellatrix (γ Ori) Orion 80°56' 56°12' -16°49' 5h25,1m +6°21' 1.6 B2III
Arneb (α Lep) Zajíc 81°22' 56°38' -41°03' 5h32,7m -17°49' 2.6 F0Ib
Capella (α Aur) Vozka 81°52' 57°07' +22°52' 5h16,7m +46°00' 0.1 G5III
Phact (α Col) Holubice 82°09' 57°25' -57°22' 5h39,6m -34°04' 2.6 B7IV
Mintaka (δ Ori) Orion 82°22' 57°37' -23°33' 5h32,0m -0°18' 2.2 dO9II
Elnath/Nath (β Tau) Býk 82°35' 57°50' +5°23' 5h26,3m +28°37' 1.7 B7III
(ι Ori) Orion 82°59' 58°15' -29°12' 5h35,4m -5°55' 2.8 dO9III
Alnilam (ε Ori) Orion 83°28' 58°43' -24°30' 5h36,2m -1°12' 1.7 B0Ia
Alnitak (ζ Ori) Orion 84°42' 59°57' -25°17' 5h40,8m -1°56' 1.8 dO9Ib
(ζ Tau) Býk 84°46' 60°02' -2°12' 5h37,6m +21°08' 3.0 B3III
Saiph (κ Ori) Orion 86°25' 61°41' -33°04' 5h47,8m -9°40' 2.1 B0Ia
Polárka (α UMi) Malý vůz 88°34' 63°49' +66°06' 2h31,8m +89°16' 2.0 F8Ib
Betelgeuze (α Ori) Orion 88°46' 64°02' -16°01' 5h55,2m +7°25' 0.4p M2Ia
Menkalinan (β Aur) Vozka 89°54' 65°10' +21°31' 5h59,5m +44°57' 1.9 A2IV
(θ Aur) Vozka 89°56' 65°12' +13°46' 5h59,7m +37°13' 2.6 A0III
Tejat Posterior (μ Gem) Blíženci 95°19' 70°34' -0°49' 6h23,0m +22°31' 2.9 M3III
Mirzam (β CMa) Velký pes 97°11' 72°27' -41°15' 6h22,7m -17°58' 2.0 B1II
Phurud (ζ CMa) Velký pes 97°22' 72°38' -53°22' 6h20,3m -30°04' 3.0 dB3V
Alhena (γ Gem) Blíženci 99°06' 74°22' -6°45' 6h37,7m +16°24' 1.9 A0IV
Mebsuta (ε Gem) Blíženci 99°56' 75°12' +2°04' 6h43,9m +25°08' 3.0 G8Ib
Sírius (α CMa) Velký pes 104°04' 79°20' -39°37' 6h45,1m -16°43' -1.5 A1V
Canopus (α Car) Lodní kýl 105°00' 80°15' -75°50' 6h24,0m -52°42' -0.7 F0Ib
Castor (α Gem) Blíženci 110°14' 85°30' +10°06' 7h34,6m +31°53' 1.6 dA1V
Adhara (ε CMa) Velký pes 110°45' 86°01' -51°22' 6h58,6m -28°58' 1.5 dB2II
(ο2 CMa) Velký pes 111°00' 86°15' -46°08' 7h03,0m -23°50' 3.0 B3Ia
Gomeisa (β CMi) Malý pes 112°11' 87°27' -13°29' 7h27,1m +8°17' 2.9 B8V
Pollux (β Gem) Blíženci 113°13' 88°29' +6°41' 7h45,3m +28°02' 1.1 K0III
Wezen (δ CMa) Velký pes 113°24' 88°40' -48°27' 7h08,4m -26°23' 1.8 F8Ia
Prokyon (α CMi) Malý pes 115°47' 91°03' -16°01' 7h39,3m +5°13' 0.4 F5IV
Aludra (n CMa) Velký pes 119°32' 94°48' -50°36' 7h24,1m -29°18' 2.4 dB5Ia
Praesepe/Jesličky (M44) Rak 127°10' 102°26' +1°34' 8h40,0m +20°00'    
Severní oslík (γ Cnc) Rak 127°32' 102°48' +3°12' 8h43,3m +21°28' 4.7 A1V
Jižní oslík (δ Cnc) Rak 128°44' 103°59' +0°04' 8h44,7m +18°09' 3.9 K0III
(ρ Pup) Lodní záď 131°22' 106°38' -43°16' 8h07,5m -24°18' 2.7 F6II
Kochab (β Umi) Malý vůz 133°18' 108°34' +72°59' 14h50,7m +74°10' 2.1 K4III
Dubhe (α UMa) Velký vůz 135°12' 110°27' +49°41' 11h03,7m +61°45' 1.8 K0III
Merak (β UMa) Velký vůz 139°26' 114°42' +45°08' 11h01,8m +56°23' 2.4 A1V
(ε Leo) Lev 140°43' 115°59' +9°43' 9h45,9m +23°46' 3.0 G0II
Alphard (ι Hya) Hydra 147°39' 122°55' -14°16' 9h39,9m -1°08' 3.9 K3III
(ψ UMa) Velký vůz 148°49' 124°05' +35°33' 11h09,7m +44°30' 3.0 K1III
Algieba (γ Leo) Lev 149°45' 125°01' +8°29' 10h20,0m +19°29' 2.1 dK0III
Regulus (α Leo) Lev 149°50' 125°06' +0°28' 10h08,4m +11°58' 1.4 B7V
Phegda/Phad (γ UMa) Velký vůz 150°29' 125°44' +47°08' 11h53,8m +53°41' 2.4 A0V
Megrez (δ UMa) Velký vůz 151°04' 126°20' +51°39' 12h15,4m +57°02' 3.3 A3V
Alioth (ε UMa) Velký vůz 158°56' 134°11' +54°19' 12h54,0m +55°58' 1.8 A0IV
Zosma (δ Leo) Lev 161°19' 136°35' +14°20' 11h14,1m +20°31' 2.6 A4V
Mizar (ζ UMa) Velký vůz 165°41' 140°57' +56°23' 13h23,9m +54°56' 2.1 dA2V
Alcor (80 UMa) Velký vůz 165°52' 141°08' +56°33' 13h25,2m +54°59' 4.0 A2V
Denebola (β Leo) Lev 171°38' 146°53' +12°16' 11h49,1m +14°34' 2.1 A3V
Cor Caroli (α CVn) Honící psi 174°34' 149°49' +40°07' 12h56,0m +38°19' 2.8 dA1IV
Alkaid/Benetash (η UMa) Velký vůz 176°56' 152°11' +54°23' 13h47,5m +49°19' 1.9 B3V
Vindemiatrix (ε Vir) Panna 189°57' 165°13' +16°12' 13h02,2m +10°58' 2.8 G9III
Porrima (γ Vir) Panna 190°09' 165°25' +2°48' 12h41,7m -1°27' 2.8 dF0V
Gienah (γ Crv) Havran 190°43' 165°59' -14°30' 12h15,8m -17°32' 2.6 B8III
(ε Crv) Havran 191°40' 166°55' -19°41' 12h10,1m -22°37' 3.0 K2III
Algorab (δ Crv) Havran 193°28' 168°44' -12°12' 12h29,9m -16°31' 3.0 B9V
(n Dra) Drak 194°30' 169°46' +78°26' 16h24,0m +61°31' 2.7 G8III
(β Crv) Havran 197°22' 172°38' -18°03' 12h34,4m -23°24' 2.7 G5II
Ceginus (γ Boo) Pastýř 197°40' 172°56' +49°33' 14h32,1m +38°19' 3.0 A7III
Spica (α Vir) Panna 203°51' 179°06' -2°03' 13h25,2m -11°10' 1.0 B1IV
Arcturus (α Boo) Pastýř 204°15' 179°30' +30°44' 14h15,7m +19°11' 0.0 K2III
(γ Hya) Hydra 207°01' 182°17' -13°45' 13h18,9m -23°10' 3.0 G6III
Izar (ε Boo) Pastýř 208°07' 183°23' +40°37' 14h45,0m +27°04' 2.4 dG9III
Mimosa (β Cru) Jižní kříž 221°39' 196°54' -48°38' 12h47,7m -59°41' 1.3 B0III
Acrux (α Cru) Jižní kříž 221°52' 197°08' -52°53' 12h26,6m -63°06' 0.8 dB1IV
Gemma/Alphekka (α CrB) Sev. koruna 222°18' 197°34' +44°19' 15h34,7m +26°43' 2.3 A0V
Zuben elgenubi (α Lib) Váhy 225°05' 200°21' +0°20' 14h50,9m -16°02' 2.6 dA4IV
Zuben elschemali (β Lib) Váhy 229°22' 204°38' +8°30' 15h17,0m -9°23' 2.6 B8V
Unuk elhaia (α Ser) Had 232°05' 207°21' +25°31' 15h44,3m +6°26' 2.7 K2III
Hagar/Agena (β Cen) Kentaur 233°47' 209°03' -44°08' 14h03,8m -60°22' 0.6 B1III
Toliman (α Cen) Kentaur 239°29' 214°44' -42°35' 14h39,6m -60°50' -0.3 dG4V
Ruticulus (β Her) Herkules 241°05' 216°21' +42°42' 16h30,2m +21°29' 2.8 G8III
Yed Prior (δ Oph) Hadonoš 242°17' 217°33' +17°15' 16h14,3m -3°41' 2.7 M1III
(δ Sco) Štír 242°34' 217°50' -1°59' 16h00,3m -22°37' 2.3 B0IV
(τ Sco) Štír 242°57' 218°13' -5°28' 15h58,9m -26°07' 2.9 B1V
Acrab (β Sco) Štír 243°11' 218°27' +1°01' 16h05,4m -19°48' 2.5 dB1IV
(σ Sco) Štír 247°48' 223°04' -4°02' 16h21,2m -25°35' 2.9 B1III
(ζ Oph) Hadonoš 249°14' 224°30' +11°23' 16h37,2m -10°34' 2.6 O9V
Antares (α Sco) Štír 249°46' 225°01' -4°34' 16h29,4m -26°26' 0.9p dM0Ib
(τ Sco) Štír 251°28' 226°43' -6°07' 16h35,9m -28°13' 2.8 B0V
Rastaban (β Dra) Drak 251°57' 227°13' +75°17' 17h30,4m +52°18' 2.8 G2II
(ε Sco) Štír 255°21' 230°36' -11°44' 16h50,2m -34°17' 2.3 K2III
Sabik (η Oph) Hadonoš 257°58' 233°14' +7°12' 17h10,4m -15°43' 2.4 A2V
Ras alhague (α Oph) Hadonoš 262°26' 237°42' +35°50' 17h34,9m +12°34' 2.1 A5III
Lesath (υ Sco) Štír 264°01' 239°17' -14°01' 17h30,8m -37°18' 2.7 B2III
Cebalrai (β Oph) Hadonoš 265°21' 240°36' +27°57' 17h43,5m +4°34' 2.8 K2III
Etamin (γ Dra) Drak 267°58' 243°14' +74°55' 17h56,6m +51°29' 2.2 K5III
Alnasl (γ Sgr) Střelec 271°16' 246°31' -6°59' 18h05,8m -30°25' 3.0 K0III
Kaus Media (δ Sgr) Střelec 274°35' 249°51' -6°28' 18h21,0m -29°50' 2.7 K2III
Kaus Australis (ε Sgr) Střelec 275°05' 250°21' -11°03' 18h24,2m -34°23' 1.8 B9III
Kaus Borealis (λ Sgr) Střelec 276°19' 251°35' -2°08' 18h28,0m -25°25' 2.8 K2III
Nunki (σ Sgr) Střelec 282°24' 257°39' -3°27' 18h55,3m -26°18' 2.0 B3V
(ζ Sgr) Střelec 283°38' 258°54' -7°11' 19h02,6m -29°53' 2.6 A2III
Vega (α Lyr) Lyra 285°18' 260°34' +61°44' 18h36,9m +38°47' 0.0 A0V
(π Sag) Střelec 286°16' 261°31' +1°26' 19h09,8m -21°01' 2.9 F2II
(ζ Aql) Orel 289°48' 265°03' +36°11' 19h05,4m +13°52' 3.0 B9V
Tarazed (γ Aql) Orel 300°57' 276°13' +31°14' 19h46,3m +10°37' 2.7 K3II
Albireo (β Cyg) Labuť 301°15' 276°31' +48°58' 19h30,7m +27°58' 2.9 dG8II
Altair (α Aql) Orel 301°47' 277°03' +29°18' 19h50,8m +8°52' 0.8 A7V
(β Cap) Kozoroh 304°03' 279°19' +4°35' 20h21,0m -14°47' 3.0 dF7III
(δ Cyg) Labuť 316°15' 291°31' +64°25' 19h45,0m +45°08' 2.9 dA0IV
Deneb Algedi (δ Cap) Kozoroh 323°32' 298°48' -2°36' 21h47,0m -16°08' 2.8p A9V
Sador (γ Cyg) Labuť 324°50' 300°06' +57°08' 20h22,2m +40°16' 2.2 F8Ib
(ε Cyg) Labuť 327°45' 303°00' +49°25' 20h46,2m +33°58' 2.5 K0III
Enif (ε Peg) Pegas 331°53' 307°09' +22°06' 21h44,2m +9°53' 2.4 K2Ib
Sadalmelik (α Aqr) Vodnář 333°21' 308°37' +10°40' 22h05,8m -0°19' 3.0 G2Ib
Fomalhaut (α PsA) Jižní ryba 333°51' 309°07' -21°08' 22h57,6m -29°37' 1.2 A3V
Deneb (α Cyg) Labuť 335°19' 310°35' +59°55' 20h41,4m +45°17' 1.3 A2Ia
Achernar (α Eri) Eridanus 345°18' 320°34' -59°23' 1h37,7m -57°14' 0.5 B4V
Markab (α Peg) Pegas 353°30' 328°46' +19°24' 23h04,8m +15°13' 2.5 B9V
Scheat (β Peg) Pegas 359°23' 334°39' +31°08' 23h03,8m +28°05' 2.3p M2II


Dne 14-08-2009 nově aktualizovaná tabulka: http://ponkrac.net/astrologicke-signatury/stalice

Zapamatovat web Astrology Pacific
Astrology Pacific   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
Hledáte na těchto stránkách nějaký výraz, jméno, nebo slovo?
(Slovo napište, prosím, bez háčků a čárek. Hledá jen v Astrology Pacific 1.)

Search on these pages any expression, or word?
master com
Zkuste v jiném vyhledávači
(Slovo napište, prosím, bez háčků a čárek. Hledá v Astrology Pacific 1, 2 a 3.)

Search on these pages any expression, or word?
PicoSearch
Copyright © 2010-2011 Astrolot.cz. All rights reserved.