luna
Astrology Pacific
slunce
 
Software
 
 

Nebeský kalendář
Český astrologický program pro Windows 95 OSR2, 98, ME, NT, 2000, XP
Shareware, 887 Kč ostrá verze.

Výpočet polohy Slunce, Měsíce a planet, západy a východy planet, fáze Měsíce atd., výpočet horoskopu, aspekty, astrologické domy, stálice, citlivé body, Černá Luna, Vertex, planetky, výklad horoskopu, partnerský horoskop a jeho výklad, kompozitní a kombinační horoskop, tranzitní horoskop i s výklady, sekundární direkce, lunární, solární, solilunární a planetární revoluce, sabiánské a hinduistické symboly stupňů, tropický i siderický horoskop, tabulkové efemeridy, hledání okamžiku zvolené konstelace, numerologie, tattvy, výpočet biorytmů a další funkce pro jakékoliv místo na Zemi a pro jakékoliv datum v rozmezí let 1800 až 2100.

Tento ryze český program má několik rubrik.

Lze nastavit výchozí město, lze nastavit orbisy aspektů, aspekty s Černou lunou, Vertexem, planetkami. Lze nastavit letní časy. Lze editovat naše i světová města. Lze nastavit místní mapu oblohy. Lze použít výklad horoskopu, například co to je, když je Slunce v Beranu, v domě, v aspektu k jiné planetě. Podobně lze editovat i numerologický výklad. U horoskopu lze hledat konstelaci tranzitních planet. Parádní jsou možnosti při pohledu na horoskop "z boku". Na konec dobrá zpráva pro "průmyslově vyrábějící" astrology - program dokáže vytvořit počítačový výklad horoskopu - tak zvanou "sjetinu".

Nebeský kalendář
V programu je možno provádět veškeré výpočty v rozmezí let 1800 až 2100.
U neregistrované verze je datový interval omezen na léta 1990 až 2000.
Žádná jiná omezení neregistrovaná verze programu nemá!
Zaregistrovat se můžete buďto pomocí průvodce, který je součástí programu, nebo přímo vyplněním a odesláním formuláře na internetové adrese http://wendys.cz
Zdeněk Pazdera
WENDYS
Tel: +420 317 802 568
Mob: +420 608 805 644
Fax: +420 317 802 600
http://wendys.cz (astrologie atd.)
http://botanika.wendys.cz (Botanický herbář)
E-mail: wendys@wendys.cz
Web:   http://www.wendys.cz

Východy, kulminace a západy planet, další výpočty potřebné pro stránku Předpověď i počasí jsou získané z tohoto užitečného programu.


Novinky programu Nebeský kalendář Plus, verze 2.14 ze dne 19.2.2003


* Vylepšen tisk horoskopu, při tisku se využívá rozlišení tiskárny, takže tisk horoskopu je kvalitnější. Zároveň pevně doufám, že v souvislosti s touto změnou, se již nebudou objevovat potíže, o kterých mě někteří z vás informovali (např., že se netisklo kolečko horoskopu, čáry aspektů apod.).
* Přidaná funkce na synchronizaci času běžícího na počítači s časovým serverem na internetu (tedy na nastaveni přesného času Vašeho PC).
* Přímo v horoskopu je možno při změně času, data nebo místa narozeni zjistit a nastavit správnou časovou zónu (letní čas).
* Zpřesněn výpočet polohy asteroidu na období přibližně přelomu let 2002/2003.
* Mírně vylepšeno ovládání programu (např. seznam osob v okně horoskopu je rovnou rozbalen, nemusí se již rozbalovat dvojitým ťuknutím myši).


  Verze 1.9 (ze dne 23.2.2001)


Přidán výpočet tattev.
Zobrazení heliocentrické polohy planet s možností vkreslení zvěrokruhu.
Přidána funkce umožňující jednoduché animace.
Výpočet domů podle Kocha.
U nativního horoskopu je možno vytisknout list obsahující nákres horoskopu, polohu astrologických objektů a aspektárium.
Vzhled většiny oken upraven, jednotlivé údaje byly umístěny do tabulek.
Možnost rychlého výpočtu horoskopu pro aktuální okamžik.
Možnost přenesení dat z horoskopu do základního okna programu.
Přidáno 12 výkladů pro umístění Černé Luny v domech.
Zvýšena přesnost výpočtu planetek přibližně pro první polovinu roku 2001.
A některé další drobnosti ...


dne 30-08-2001 poslal autor tento email:
Program Nebeský kalendář je nyní nabízen ve dvou verzích:

VERZE PLUS (2.0) obsahuje oproti verzi předchozí navíc zejména:

Tato verze je první verzí v historii Nebeského kalendáře, která není pro registrované uživatele zcela zdarma. Zatímco však běžně cena verze Plus činí 887, pro registrované uživatele nabízím upgrade pouze za 500 Kč. Upgrade se vztahuje na registrované uživatele jakékoliv předchozí verze programu.

************************************
VERZE BASIC (1.92) obsahuje oproti verzi předchozí navíc pouze: Tato verze je pro registrované uživatele zdarma.
Několik rad k instalaci programu: ************************************
Pokud máte o nove verze programu zájem, prosím stáhněte si je ze stránek http://www.wendys.cz
************************************

Závěrem bych rád ještě připomenul možnost vložení odkazu na Vaše internetové stránky na stránkách mých. Tato služba je určena všem registrovaným uživatelům programu Nebeský kalendář a pokud ji chcete využít, klepněte na stránkách http://www.wendys.cz na záložku "Odkazy" a dále na řádek "Vložit, opravit nebo vymazat odkaz".

Za dosavadní přízeň děkuje a pěkný konec léta přeje

Zdeněk Pazdera
WENDYS
mailto:wendys@wendys.cz
http://www.wendys.cz

****************
dne 20-10-2001 poslal autor tento email:
Novinky programu Nebeský kalendář Plus, verze 2.01

* Odstraněny některé drobné chyby a přreklepy verze předešlé.
* Poznámky k osobám lze editovat ve formátu RTF, což umožnuje změny píisma, zvýrazňování apod. (nabídka na změnu písma se objeví po klepnutím pravým tlačítkem myši do editoru). Stejně tak je možno tyto poznámky pořizovat v externím textovém editoru.
* Lze zvolit a uložit písmo, které bude použito na editaci výkladu a poznámek k jednotlivým státům (nastavení se provede v "Nastavení programu").
* Program si pamatuje poslední rozložení a velikost většiny oken a naposledy použitý stav většiny přepínačů.
* V tabulce poloh nativních planet uveden navíc součet bodového ohodnocení jednotlivých planet.
* Při procházení tabulkou stálic se vybraná stálice zobrazí v okně horoskopu.
************************************
Pokud máte o novou verzi programu zájem, prosím stáhněte si ji ze stránek http://www.wendys.cz
K aktualizaci programu postačí stažení update (soubor nkpup.exe). Stažený soubor prosím nakopírujte do adresáře (složky), ve kterém máte instalovanu verzi Plus NK. Spuštěním tohoto souboru dojde automaticky k aktualizaci programu.
Stejně tak však můžete k aktualizaci použít i kompletní instalační soubor (nkp.exe). Instalaci je v takovém případě nutné provést do stejného adresáře (složky), kde máte instalovánu předchozí verzi Plus.

Tato nová verze je pro registrované uživatele verze Plus samozřejmě zdarma.
Za dosavadní přízeň děkuje a krásný a klidný podzim přeje

Zdeněk Pazdera
WENDYS
email:wendys@wendys.cz
http://www.wendys.cz


Dne 07-12-2001 jsem održel informaci o nové verzi Nebeského kalendáře Plus

Novinky programu Nebeský kalendář Plus, verze 2.02

* Většinu tabulek vztahujících se k jednotlivým typům horoskopu lze vytisknout.
* Horoskop lze zobrazit v negativnim provedeni (tj. na černém pozadí).
* Výpis vykladu lze editovat přímo v programu, není již třeba užívat externích editorů.
* Byl vylepšen editor na pořizování poznámek k jednotlivým osobám.
* Výsledky z funkce "hledání konstelace" jsou zobrazeny ve formě tabulky, ve které lze jediným kliknutim myši spočítat a zobrazit horoskop příslušné konstelace.
* Stejně tak lze v tabulkach efemerid a měsíčních fází okamžitě zobrazit horoskop pro zvolený den.
* Tabulky generované funkci pro hledání konstelace, efemerid, východu a západu planet a měsíčních fází lze vytisknout.
* Tabulky z předešlého bodu lze také uložit ve formátu HTML tabulky (dosud bylo mozno ukládat pouze ve formátu CSV).
* Zásluhou pana Ladislava Fily byly přeloženy do slovenštiny poznámky k jednotlivým státům.
* Byl zpřesněn vypočet polohy planetek na obdobi přibližně druhého pololeti roku 2001 (což se týká i verze Basic Nebeského kalendáře).


Dne 30-01-2002 jsem održel informaci o nové verzi Nebeského kalendáře Plus verze 2.1 ze dne 29.4.2002

* Doplněn výpočet kompozitního horoskopu.
* Doplněn výpočet kombinačního horoskopu.
* Doplněn výpočet siderického horoskopu.
* Progrese je možno spočíst pro libovolné datum (nejen pro narozeniny, jak bylo dosud).
* Doplněno dalších 120 výkladů pro tranzitni horoskopy typu "tranzitní planeta v domě nativity", jejichž autorkou je opět paní Dana Hermanova - (http://www.aaxiris.cz).
* Všechny výklady byly umístěny do jednoho souboru.
* Doplněna možnost vytvářet vlastní sady výkladu (pouzitelné např. pro specialní výklady pro progrese, revoluce, karmickou astrologii apod. dle vlastni fantazie).
* Množství citlivých bodu rozšířeno na 72, přičemž program při jejich výpočtu volitelné rozlišuje denní a noční zrození (nutno zapnout v Nastaveni programu).
* Obrázek horoskopu je mozno uložit do grafického souboru (BMP).
* Ťuknutím na symbol znamení se vykreslí aspekty vládce toho kterého znamení (vládce jednotlivých znamení lze zadat opět v Nastavení programu, na kartě Astrologie).
* Zpřesněn vyýpočet polohy planetek na přibližně počátek roku 2002.
* Mírně bylo upraveno ovládání programu, některé funkce byly přesunuty, např. výpocet biorytmu a numerologie byly přesuty z úvodního okna do okna horoskopu.
* ... a ještě nějaké drobnosti ...

Za dosavadni přízeň děkuje a příjemné jaro Vám přeje

Zdeněk Pazdera


Stáhněte si soubor lc.zip, který obsahuje nastavení letních časů do roku 2011.


19.10.2010 at 16:18:09      Nebeský kalendář verze 3.0

Dobrý den,

dovoluji si Vás informovat o nové verzi tohoto programu, která je již nyní k dispozici na webu: http://astro.wendys.cz

Mezi hlavní novinky této verze patří:

***

***

Podrobné informace najdete na:
Stažení programu: http://astro.wendys.cz/nkdown.php
Přehled všech novinek: http://astro.wendys.cz/nk_up.php#end
Ceny (včetně cen za upgrade): http://astro.wendys.cz/nkreg.php

Doplňuji ještě, že pro uživatele, kteří registrovali Nebeský kalendář po roce 2007 je tato nová verze zdarma, pro ostatní registrované uživatele verze Plus za nepříliš vysoký poplatek ve výši 387 Kč.

Za Vaši dosavadní přízeň děkuje a vše dobré přeje

Zdenek Pazdera
WENDYS
mailto:wendys@wendys.cz
http://astro.wendys.cz29.05.2018 at 16:00:27      Nebeský kalendář verze 4.4

Dobrý den, tak jako loni zhruba v tuto dobu, dovoluji si Vás i letos informovat o novinkách v programu Nebeský kalendář, který u mě máte registrován:

* Byla přidána funkce na výpočet lunárního kalendáře pro zahrádkáře. Pokud tedy chcete zahradničit podle měsíčních cyklů, mohla by pro Vás být tato funkce užitečná.
* Byl doplněn výpočet Keltského stromového horoskopu. Jedná se o poměrně jednoduchý horoskop dávných Keltů, který však ve většině případů poskytuje překvapivě dobré charakteristiky.
* Do programu byl navrácen výpočet siderického horoskopu.
* Efemeridy, vyhledávání konstelací a aspekty za období lze generovat za období o délce až 100 let.
* Po kliknutí pravým tlačítkem myši na libovolný objekt v nákresu horoskopu se zobrazí okno s podrobnými informacemi o tomto objektu.
* U horoskopu pro "tady a teď" lze měnit libovolně datum i čas a lze k němu spočítat a zobrazit partnerský i tranzitní horoskop stejně, jak jste zvyklí z předchozí verze programu.

Dále si dovolím ještě připomenout to hlavní, co aktuální verze programu přináší navíc oproti verzi, kterou máte registrovánu:

* Horoskopy lze spočítat pro libovolné datum od roku 1 do roku 3000 (u starší verzí bylo možno jen od roku 1800 do roku 2100).
* Byla zcela přepracována grafika i způsob vykreslení horoskopu a byla přidána rozličná nastavení určující, co a jak má být vykresleno. Horoskopy jsou nyní překreslovány zcela plynule, bez "blikání" apod.
* Program umožňuje plynulé animace nativního horoskopu.
* Volitelně program počítá až 26 planetek a navíc i Bílou Lunu (Selene).
* Do horoskopu lze přidat, případně z něj vyřadit téměř jakýkoliv objekt (planetu, planetku, citlivý bod, stálici apod.)
* Byla přidána možnost výpočtu zjednodušeného horoskopu při neznámém čase narození.
* Do výpisu výkladů horoskopu lze přidat obrázek horoskopu.
* Nová místa lze nyní snadno zadávat pomocí integrované mapy.
* Pro ukládání uživatelských dat (osoby, výklady apod.) byl použit nový, bezpečnější typ databází s možností jejich denního zálohování a v případě havárie i jejich snadného obnovení. Rovněž je nyní mnohem jednodušší kompletně přesunout program na jiný počítač (výměně počítače se občas nikdo nevyhne).

Aktuální verzi 4.4 Nebeského kalendáře si můžete na odzkoušení stáhnout z mého webu: http://astro.wendys.cz/nkdown.php

Pokud by Vás nové možnosti programu přesvědčily, nabízím Vám nyní SLEVU 20 %. Namísto 444 Kč by Vás tedy přechod na novou verzi programu stál jen 355 Kč.
Tuto slevu neinzeruji na mém webu, v případě zájmu tedy objednejte odpovědí na tento mail (stačí napsat např. "Mám zájem") a po té vyčkejte, až Vám pošlu údaje pro bankovní převod.
Případně pro on-line platbu přes PayPal použijte tento neveřejný odkaz: http://astro.wendys.cz/sleva.php (a pak je zbytečné odpovídat na mail). Nabídla slevy je časově omezená, platí 14 dní, tedy do neděle 10. 6. 2018.
Nezapomeňte si před případnou objednávkou nejprve program stáhnout, nainstalovat a řádně odzkoušet. Nekupujte zajíce v pytli!
Ještě doplním, že do aktuální verze lze z verze 3 snadno převést veškerá Vaše data (osoby, výklady). Návod najdete v Manuálu k programu. Převod lze samozřejmě provést ještě před samotným objednáním, abyste měli jistotu ...

Nákupem programu zároveň přispějete i na jeho další rozvoj.
Často jsem dotazován, zda chystám verzi i pro jiné operační systémy nežli je Windows. Už loni jsem nezávazně sliboval verzi pro MacOS (počítače Apple), ale tento slib se mi bohužel nepodařilo splnit. Pevně však doufám, že v letošním roce už tuto verzi nabídnu. Co se Androidu týče, je situace poněkud složitější, neboť příprava verze pro tento systém by vyžadovala nemalou finanční investici. Budoucnost však ukáže .

Za Vaši dosavadní přízeň děkuje a vše dobré přeje

Zdenek Pazdera
WENDYS
mailto:wendys@wendys.cz
http://astro.wendys.cz

10.10.2018 at 19:47:03   V sekci Software Nebeský kalendář verze 4.6  


Astrology Pacific   |     |  

Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.